Белези от варицела

След боледуване от варицела често остават белези с отрицателен дефект (под нивото на кожата). В този случай лечението с Контрактубекс води до намаление на белега, като ефекта се изразява в заглаждане на самите краища на този дефект.

Лечението на останалите след варицела белези, започва 14 дни след падането на коричките на обрива и трябва да е достатъчно Продължително докато се постигне желания резултат. Важно е да не се допуска вторично инфектиране на обрива (поради разчесване и бактериално замърсяване) за правилно оздравяване на обрива, без образуване на белези. За по-добра хигиена на кожата през този период се препоръчва измиването да става с подходящ мек, недразнещ сапун, като например медицинския сапун Имекс Синдет.

Добрата поносимост и ефективност на Контрактубекс, доказани в многобройни клинични проучвания, гарантират успех в лечението на белези.