Белези

Формиране на белег

Когато цялостта на кожата се наруши, се появяват рани. Те могат да бъдат причинени от механични причини (порязване, ухапване и т.н.), от топлина (изгаряне), както и химични (изгаряне с киселина или основа). Тялото реагира мигновено и започва процес на третиране на раната. Първо повърхността се запълва чрез образуване на кръвни съсиреци. След което започва изграждане на тъкан от вътрешната страна. По тази причина, за разлика от вътрешните органи, където е възможно пълно възстановяване след травма, то при засягане на дълбоките слоеве на кожата то не е възможно и се формира белег.

Какво представлява белега?

Белезите се различават от околната кожа по външен вид и по функционалност. Първоначално са червеникави, но след това стават по-светли от цвета на кожата. Самата тъкан на белега има различен състав, като при нея напълно липсват потни и мастни жлези, както и косми. Тя е много по-малко еластична от нормалната тъкан, съдържа по-малко вода и се обновява много по-рядко. Това предопределя различния външен вид и твърдостта на белега. Когато ранта е от добре изпълнена хирургическа интервенция и разрезът е с гладки краища, то белегът от операцията може да бъде изключително тънък и почти незабележим. Но за съжаление не всички рани се лекуват добре – често ранитe заемат голяма площ или пък разрезът е с по-груби краща. Тогава оздравяването е бавно и се формират по-груби и неприятни белези. Понякога белегът може да предизвика допълнителни проблеми. Например, когато е голям и разположен върху някоя става, може да се стигне до ограничаване на обема на движение, поради по-твърдите тъкани на белега и по-малката еластичност.

Видове белези

Когато раната е дълбока или липсва значима част от тъканта е възможно зарастването да е непълно и да не се формира достатъчно нова тъкан. Тогава белегът е по-нисък от околната здрава тъкан и се нарича атрофичен.

Хипертрофичните белези се получават когато има прекомерно разрастване  на тъканите на белега. Белегът е надигнат над нивото на околната кожа, но като цяло остава само в границите на раната.

Понякога при зарастването на раната има свръхпродукция на съединителна тъкан, която излиза извън краищата на раната и обхваща околната здрава тъкан, водейки до образуването на груби и големи белези. Този вид белези се наричат келоиди и има множество причини за появата им – например инфекция на раната, при рани върху стави, а също и при хора с наднормено тегло. Рани или операции,